Svar på frågor

 • Vilken cykel lämpar sig för Utmaningen?
  En MTB, Citybike, Hybrid, Cyclocross, ”vanlig” cykel, BMX…De flesta cyklar kommer att klara av cyklingen som kommer att ske på finare stigar, asfalt och grusväg. Vi rekommenderar dock inte sk ”racer”-cyklar/landsvägscyklar med väldigt smala däck då underlaget inte är helt plant.
 • Vilken luftmadrass ska jag ha till paddlingen?
  Vi rekommenderar den tjockare varianten som man kanske har hemma för eventuella övernattningsgäster. Det går även bra med den gamla traditionella ”campingmadrassen” som är uppdelad som en madrass med kudde. (vanligast blå på en sida och röd på den andra). Den först nämnda madrassen finns på de flesta ”allt möjligt varuhusen” såsom Biltema och Jula. (bild lånad från Biltema)37-382_xl_1 Vi rekommenderar dock inte den tunnare plastiga luftmadrassen som man har till att solbada eller guppa omkring på sjö och hav med. Dessa är för ostabila och går lättare sönder.
 • Vad gör vi med vår cykel (hjälm och ev cykelskor) när vi gör resten av sträckorna?
  Det kommer att finnas ett växlingsområde med funktionärer där det går bra att lämna cykeln för duo- och solo-klassen under tiden resten av sträckorna görs. Vi rekommenderar stafettdeltagarnas cyklister att själva ansvara för sina cyklar när respektive sträcka är klar.
 • Var är starten?
  Starten kommer att vara i anslutning till Älvdalens ishall. Första sträckan kommer att vara på cykel.
 • Var är växlingen mellan disciplinerna?
  Växlingen från sträcka 1 till 2, mellan cykel och löpning kommer att ske i anslutning till infarten till Älvdalens ishall.
  Växlingen från sträcka 2 till 3, mellan löpning och luftmadrasspaddling kommer att ske i norra ändan av ”älvslingan” i anslutning till Älvdalens Besparingsskogs garage.
 • Var är målet?

  Målet kommer att vara i anslutning till Älvdalens Camping och Älvdalens simhall.

 • Hur lång tid tar det?

  Premiäråret 2016 så var första lag i mål efter 32 minuter.
 • Hur går cykelsträckan?
  Cyklingen går från starten vid ishallen, en sväng norrut på campingen för att sedan vända söderut och följa stigen på älvbanken längs med Österdalälven fram till det stora gröna huset. OBS! Följ stigen åt höger längs älven, runt det gröna huset, ta inte av ner mot vägen. Fortsätt mot Wibergs möbler. Vid Wibergsmöbler och Västängsbron korsas vägen och cyklingen fortsätter längs grusvägen fram till stigen som följer älven/Myckeln runt Älvdalens flygfält. Cyklingen fortsätter runt hela flygfältet och korsar vägen mellan Dinex och Västängsbron vid Älvdalsparken. Cykla uppför backen från parken till sopsorteringen och vidare norrut på den asfalterade vägen fram till Alfs plåt och lack (bakom Preem). Där tar du vänster ner på en skogsbilväg och sedan vänster igen när du kommer ut på asfalten. En kort sträcka kvar innan du tar höger ut på den asfalterade vägen mellan Älvdalens fotbollsplan och Räddningstjänsten. Cykla in mot ishallen. Växla till nästa person eller byt disciplin.
 • Hur går löpsträckan?

  Löpningen går från växlingen vid ishallen in på campingområdet och fram till älvbanken vid Österdalälven. Följ stigen norrut. Håll vänster vid första träningsstationen och följ stigen. Strax efter andra träningsstation tar du vänster över en liten gångbro och fortsätter norrut på stigen längs älven. Ta höger över nästa gångbro och håll höger efteråt. Du kommer ut på det stora området vid Älvdalens Besparingsgarage. Fortsätt rakt fram mot Villavägen och fram till växlingen på baksidan av de stora husen i löpriktning sett. Växla till nästa person eller byt disciplin.
 • Hur går paddlingssträckan?

  Från växlingen vid Besparingsgaraget får du bära luftmadrassen fram till älven. Isättning sker rakt ut från träningsstationen (armgången). Paddla i vattnets riktning söderut längs med älvkanten. Uppstigning sker på ett område från den nedbrända slogboden i norra ändan av campingområdet och ner till slogboden/vindskyddet. Det kommer att finnas markeringar för att visa var du kan gå upp. Bär madrassen med dig in över campingområdet mot målet vid campingreceptionen.
 • Vad gör jag med luftmadrassen när jag kommit upp ur vattnet?
  Luftmadrassen ska bäras med från vattenuppgången in över målet.
 • Vilken utrustning är obligatorisk och vad mer krävs på respektive delsträcka?

  Sträcka 1: cykel (utan motor), godkänd cykelhjälm
  Sträcka 2: skor. (det är således inte ok att springa barfota)
  Sträcka 3: luftmadrass (beskriven längre upp på denna sida), godkänd flytväst – simkunnig.

 • Finns det någon åldersgräns?

  Cykel – 7 år
  Löpning – ingen gräns
  Luftmadrasspaddling – 13 år. För duoklassen gäller för luftmadrasspaddlingen, i målsmans sällskap, 11 år. Det är således målsmans ansvar att barnet klarar av paddlingen och paddlingen ska genomföras på så sätt att barnet alltid befinner sig tätt intill målsman. Ett tips för att det ska bli så säkert som möjligt är att man kopplar ihop luftmadrasserna.

 • Kan jag köra duo-klassen med ett barn yngre än 11 år?

  Ja, det går bra. Notera dock att åldersgränsen för luftmadrasspaddlingen är 11 år. Det innebär att barnet får springa tillbaka till luftmadrassupptaget vid campingen för att möta upp sin medtävlare där och ta sig vidare in mot mål. Ett tips är att ha en person vid besparingsgaraget som följer barnet ner till campingen.
 • Vilka regler finns att följa?

  Multisport är en fantastisk sport med få regler. Visa god sportsmannaanda och ha roligt. Visa hänsyn mot dem som använder områdena ni passerar och mot era medtävlare. Allmänna trafikregler gäller och måste efterföljas under hela banan. Observera att inga vägar, skogar, stigar eller vattenvägar kommer att vara avstängda att bara användas av deltagarna. Banan kommer att vara öppen för allmänheten.

  De funktionärer som finns vid vägövergångar har ingen rätt att stoppa trafiken på vägarna. Det är upp till de tävlande att försäkra sig om att övergången är säker.Lag som drar sig ur tävlingen medans den pågår måste anmäla det till arrangörerna vid mål/växling.
 • Om något händer – vad gör vi då?
  Allt deltagande sker på egen risk och inget ansvar vilar på arrangörerna. Det är alltid viktig att ha en gällande olycksfallsförsäkring för alla äventyr livet igenom.

 

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: